N’Piano X’Mas 2015

บริการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ  Pre-wedding, Wedding, Interior บ้าน คอนโด, Panorama, ภาพมุมสูง, Portrait, Fashion, Kids ด้วยทีมงานคุณภาพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook https://www.facebook.com/ArchMerciGod/

สร้างแบรนด์สินค้าแและธุรกิจของคุณให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ด้วยการเล่าเรื่องในรูปแบบของวีดีโอ ซึ่งทำให้เข้าถึงและเข้าใจมากกว่า ได้ผลตอบรับที่ดีกว่า และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
รับผลิตงานด้านวีดีโอ, ภาพนิ่ง, Motion & Info Graphic, โปรโมทผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยทีมงานมืออาชีพและมากประสบการณ์ CHOSEN MEDIA#CHOSENMEDIA #CHOSENMEDIATHAI #showreel
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/CHOSENMEDIATHAI

Leave a Reply