งานนิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนโสมาภา 2 ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 23

<div style="background-color: #ffffff; color: #ffffff; padding: 0px 0% 0px 0%;"><style>.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; height: auto; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }</style>
<div class="embed-container"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/VacIn1gwwoc?list=UUllahtfqrWg4p32wEl4hgFA&rel=0&autoplay=1" width="924" height="520" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span></iframe></div>
</div>
<br><br>