ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center) แห่งแรกของเอเชียศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center) แห่งแรกของเอเชีย อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center) ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องผึ้ง ความสำคัญ พฤติกรรม ระบบนิเวศของผึ้ง การใช้ประโยชน์จากผึ้ง และพื้นที่รอบอาคารศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้งให้มีพืชอาหาร และวัสดุสร้างรังของผึ้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัย เกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาหลักสูตรการอบรมสร้างทีมนักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษาหรือการถ่ายทอดความรู้รุ่นใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญมีความรู้เรื่องผึ้งและแมลงผสมเกสร

https://www.facebook.com/bee.learning.39
https://www.facebook.com/somapanawaminschool/

ฝากกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะ https://www.youtube.com/nononfamily?sub_confirmation=1

ติดตามเรื่องราวของน้องเปียโน น้องแคนนอนและน้องอินดี้ได้ที่นี่นะคะ

Website : https://www.nononfamily.com
Facebook : https://www.facebook.com/nononfamily/
Instagram : https://www.instagram.com/nononfamily/
Twitter : https://www.twitter.com/nonon_family
Vimeo : https://vimeo.com/nononfamily

Leave a Reply